ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

Original production license 2020
Business license 2021
Drug registration number upgrade

ਮੂਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਇਸੈਂਸ 2020

ਵਪਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ 2021

ਡਰੱਗ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ

Medical device production license
high-tech-enterprises
Engineering laboratory

ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਇਸੈਂਸ

ਡਰੱਗ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ

ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਇਸੈਂਸ

One page of patent copy

ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਨਾ

Medical device registration certificate

ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

NSF-CGMP certificate

NSF-CGMP ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

LOGO registered trademark 1

ਲੋਗੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ 1

Dongfang Shenzhou trademark

ਡੋਂਗਫੈਂਗ ਸ਼ੇਨਝੌ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ

YOPC trademark

YOPC ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ

Kosher Certificate of Kosher Food

ਕੋਸ਼ਰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

HALA certification

HALA ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

BRC2020

ਬੀਆਰਸੀ 2020

Canadian FDA certification

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਫ ਡੀ ਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

U.S. FDA page

ਯੂਐਸ ਐਫ ਡੀ ਏ ਪੰਨਾ

20210519143550

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ